Kontrola kvaliteta

Korišćenjem 3D skenera ATOS Compact Skan 5M određuje se trodimenzionalni oblik objekata sa svim detaljima koji karakterišu njegovu geometriju. U zavisnosti od potrebnih rezultata i tipa analize moguće je:

  • Odrediti odstupanja rezultata digitalizacije (3D skeniranja) u odnosu na CAD model (slika 3.2.1.2-1)
  • Izvršiti kontrolu ispunjavanja zadatih tolerancija oblika i položaja (slika 3.2.1.2-2)
  • Upoređivanje oblika proizvoda sa prototipom ili uzorkom
  • Virtuelna montaža skeniranih delova
     

Kontrola kvaliteta
                                                        Fig. 3.2.1.2-1

Kontrola kvaliteta

                                                           Fig. 3.2.1.2-2