Vodič kroz usluge

Usluge Laboratorije „3D Impuls“ se na najbrži način mogu dobiti poštovanjem sledeće procedure:

Opis potrebeOpis potrebe

U ovom koraku naručilac usluge u telefonskom razgovoru ili elektronskom poštom opisuju potrebu koju želi da zadovolji uslugom Laboratorije, čime se omogućava da stručnim savetom saradnici Laboratorije predlože najpogodniji tehnički postupak za zadovoljenje te potrebe.

Zahtev za usluguZahtev za uslugu

Kada se odredi usluga koju Laboratorija treba da izvrši, naručilac elektronskom poštom ili faksom šalje zahtev za ponudu. Zahtev treba da sadrži ime naručioca, njegovu poštansku adresu, broj kontakt telefona i kontakt adresu elektronske pošte. Ukoliko se zahteva izrada proizvoda SLS tehnologijom, uz zahtev je potrebno dostaviti i 3D model proizvoda postupkom opisanim na stranici „Prenos modela“, kao i opis specifičnih zahteva vezanih za proizvodnju modela, ukoliko oni postoje.

Obrada modelaObrada modela

Nakon prijema modela vrši se provera pogodnosti proizvoda za izradu putem SLS tehnologije.

U prvom koraku se razmatraju geometrijske karakteristike proizvoda, jer postojeće SLS tehnologije nameću neka ograničenja po pitanju gabarita, debljine zidova i oblika površina. Ukoliko je proizvod veći od raspoloživog radnog prostora mašine, a funkcionalnost proizvoda to dozvoljava, moguće je proizvod izraditi iz delova koji se naknadno spajaju lepljenjem.

U drugom koraku se vrši analiza dostavljenog modela i otkrivaju greške u modelu koje se mogu javiti usled loše projektovanog dela ili usled pretvaranja modela u formate za razmenu podataka. Ukoliko se greške otkriju, ispravku grešaka treba da izvrši naručilac delova, ali je, u zavisnosti od tipa greške, moguće zahtevati i uslugu otklanjanja grešaka od Laboratorije.

Faza obrade modela je faza u kojoj se obavljam intenzivna komunikacija između saradnika Laboratorije i projektanata proizvoda.

PonudaPonuda

Kada se razvije konačni model proizvoda koji će biti napravljen SLS tehnolgijom, Laboratorija formira i šalje ponudu koja sadrži opis usluge, cenu usluge, uslove plaćanje, rok isporuke i način isporuke. Cena usluge zavisi od količine utrošenog materijala i vremena potrebnog za proizvodnju. S obzirom da utrošak materijala ima svoju stalnu i promenljivu komponentu, na cenu utiču i raspored delova proizvoda u zapremini, kao i ispunjenost radne zapremine mašine, a ta dva faktora se mogu značajno popraviti ako se istovremeno veći broj proizvoda. Iz tih razloga cena može zavisiti i od roka potrebnog za izradu.

Izrada i kontrolaIzrada i kontrola

Ukoliko se ponuda prihvati, proizvodnja počinje nakon plaćanja avansnog dela cene.

Nakon izrade delova, vrši se dodatna termička ili mehanička obrada i kontrola dimenzija trodimenzionalnim skeniranjem, o čemu se sastavlja odgovarajući izveštaj.

IsporukaIsporuka

Proizvodi se preuzimaju u prostorijama Laboratorije „3D Impuls“, ali je moguće dogovoriti i drugačiju isporuku uz dogovor između naručioca usluga i Laboratorije.