Oprema

Laboratorija „3D Impuls“ je svesna uloge koju oprema igra u savremenim koncepcijama razvoja novih proizvoda, pa je opremanju Laboratorije posvećena velika pažnja. Na ovoj stranici prikazujemo opremu koja igra ključnu ulogu u radu Laboratorije.

EOS INT M280

Oprema

EOS INT M280 je mašina za selektivno lasersko sinterovanje objekata od metala koju proizvodi nemački proizvođač EOS iz okoline Minhena. Ovom mašinom se mogu proizvoditi objekti od:

  • alatnog i nerđajućeg čelika
  • legiranih čelika
  • aluminijuma
  • titanijuma

čije su dimenzije ograničene gabaritima radne komore mašine koja ima dimenzije 250x250x325 mm. Debljina slojeva materijala od kojih se izrađuju objekti od nerđajućeg čelika iznosi 20μm a od alatnog čelika 40μm.

EOS Formiga P100

Oprema

EOS Formiga P100 je mašina za selektivno lasersko sinterovanje objekata od plastike koju proizvodi nemački proizvođač EOS iz okoline Minhena. Ovom mašinom se mogu proizvoditi objekti od:

  • polimerni materijali na bazi poliamida
  • polimerni materijali sa dodacima metalnih čestica
  • kompozitnih materijala sa polimernom matricom ojačanom staklenim vlaknima

čije su dimenzije ograničene gabaritima radne komore mašine koja ima dimenzije 200x250x330 mm. Debljina slojeva materijala od kojih se izrađuju objekti iznosi 100μm.

Atos Compact Scan 5M

Oprema

Atos Compact Scan 5M je optički skener namenjen merenjima i kontroli kvaliteta. Pomoću dve kamere za snimanje objekta koji se skenira i projektora koji emituje plavu svetlost postiže se visoka rezolucija koja omogućava merenja pozicija tačaka na površini objekta sa greškom manjom od 15μm. Atos Comapact Scan 5M je robusan i prenosiv uređaj, što omogućava rad na terenu.