Ljudi

Mi znamo da je osnov svakog napretka znanje-čiji su jedini nosioci ljudi. Ponosimo se našim stručnjacima u čije smo znanje uložili mnogo, i nastavićemo da tako radimo i ubuduće. Posebno nam je zadovoljstvo što se u naš rad uključuju studenti doktorskih i master studija Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, što doprinosi našoj misiji upoznavanja.

Ljudi

RUKOVODILAC LABORATORIJE

Sneža

Rukovodilac i osnivač laboratorije je dr Snežana Ćirić Kostić, docent na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, i ona je odgovorna za organizaciju rada Laboratorije i saradnju sa korisnicima usluga.

Snežana je diplomirala na Mašinskom fakultetu Kraljevo na proizvodno-privrednom smeru, magistrirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Smeru za opšte mašinske konstrukcije, a doktorsku disertaciju u oblasti konstruisanja mašinskih sistema odbranila je na Mašinskom fakultetu u Kraljevu. Stručno se usavršavala tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Bolonji i studijskih putovanja u Nemačkoj i Hrvatskoj.

Nastavnik je predmeta Mašinski elementi i Razvoj i dizajn mašina na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Objavila je 12 radova u naučnim časopisima i 45 saopštenja na naučnim konferencijama, učestvovala u 9 nacionalnih i 4 međunarodna projekata, i bila rukovodilac projekta „IMPuls“, kojim je osnovana Laboratorija.

Vodeći inženjer za aditivnu proizvodnju

Nebojša

Mr Nebojša Bogojević je vodeći inženjer za aditivnu proizvodnju, zadužen za pripremu i realizaciju proizvodnje selektivnim laserskim sinterovanjem. Nebojša je mašinski inženjer koji je diplomirao i magistrirao na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu u oblasti projektovanja i konstruisanja mašinskih sistema. Stručno sa usavršavao na studijskom boravku u u Švedskoj, a u oblasti aditivne proizvodnje se usavršavao na specijalističkim kursevima u Kraljevu i studijskim putovanjima u Nemačkoj.

Asistent je na Katedri za konstrukcije i projektovanje u mašinogradnji. Objavio je 11 radova u naučnim časopisima i 24 saopštenja na naučnim konferencijama, koutor je jednog patenta i učesnik je 6 nacionalnih i 4 međunarodna projekta.

 

Vodeći inženjer za optičko skeniranje
 

Aleksandar

Aleksandar Vranić je vodeći inženjer za optičko skeniranje, zadužen za pripremu i realizaciju 3D skeniranja, kontrolu kvaliteta i reverzni inženjering.

Aleksandar je mašinski inženjer koji je diplomirao na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu u oblasti projektovanja i konstruisanja mašinskih sistema. U oblasti optičkog skeniranja se usavršavao na specijalističkim kursevima u Kraljevu i studijskom putovanju u Nemačkoj.

Asistent je na Katedri za osnovne mašinske konstrukcije i tehnologiju materijala. Objavio je 3 rada u naučnim časopisima i 5 saopštenja na naučnim konferencijama.