Preliminarni rezultati konkursa “NeMogući dizajn”

Žiri u sastavu:

prof. Kosta Krsmanović, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd, Odsek za Industrijski dizajn
Slobodan-Coba Jovanović, Centra za promociju nauke, Odeljenje za grafički i web dizajn
Dr Snežana Ćirić Kostić, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Laboratorija “3D Impuls”

je doneo odluku da u okviru kategorije “studenti, mladi dizajneri i inženjeri do 30 godina”) ocenjuje modele po dva kriterijuma:

I) Nagrade za NeMogući dizajn:

1. CupO (Slimulator)
2. Model 2 (Jelica)
3. Lampion 3 (Zoki Plus)
4. Postolje (Cicko)

1. 2. 3. 4.

II) Nagrade za dizajn:

1. List-cediljka za limun (Gartinat)
2. Rambaldi spiracle (Milorambaldi)
3. Mobius tonus armchair (GahGah)
4. Voronoi pencil holder (GahGah)

1. 2. 3. 4.

Napomena:
Rezultati se stavljaju na uvid javnosti. Do 31. Januara 2014. godine, ostavlja se mogućnost javnosti da ospori autorstvo. Osporavanje autorstva podrazmeva dokaz da je prijavljeni model bio javno dostupan u elektronskoj formi pre dana prijave na konkurs i da nije delo autora koji je model prijavio.
Prijave osporavanja treba uputiti elektronskom poštom na impuls@mfkv.rs i one moraju sadržati ime i prezime, adresu i telefon podnosioca prijave.

Prema glasanju publike modeli su rangirani po sledećem redu:

Nagrada publike:

1) Phantasy (Stefan)
2) Postolje (Cicko)
3) Logo FMG (Milan M)

1. 2. 3.