Povećanje konkurentnosti kroz inovacije

Prepoznajući da inovacije imaju veći potencijal ako se prošire među većim brojem kompanija, Projekat pomaže “3D IMPuls” Centru za inovacije pri Mašinskom fakultetu u Kraljevu, da bolje promoviše svoje usluge.

Projekat je dodelio oko $5,000 bespovratnih sredstava za izradu interaktivnog Internet sajta za IMPuls laboratoriju za 3D skeniranje i brzu izradu prototipova. Osnovna svrha web site-a je da predstavi prednosti i moguće primene tehnologija koje se koristi u IMPuls laboratoriji; da da opis usluga koje ona nudi; i da služi kao platforma za komunikaciju sa postojećim i potencijalnim klijentima.

Laboratorija, koristeći napredne tehnologije za dizajn, pruža usluge proizvođačima proizvoda od metala i plastike, od fabrika i industrijskih dizajnera do umetničkih studija i naučnih institucija. IMPuls već radi sa 500 malih i srednjih preduzeća iz Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga.

IMpuls centar je prošle godine u potpunosti opremljen sredstvima Evropske unije, dok je Projekat pomogao u nabavci opreme za multimedijalnu laboratoriju za razvoj novih proizvoda i edukaciju u korišćenju novih tehnologija. Ova Projektna aktivnost usmerena je na prevazilaženje jedne od glavnih prepreka za veću konkurentnost srpskih proizvoda i proizvođača - nedostatak inovacija. Projekat je prepoznao značaj primene novih tehnologija, kao i neophodnost bliže saradnje između naučno-istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća, kako bi se pospešio transfer tehnologija i omogućila komercijalizacija inovacija.

Izvor: lokalnirazvoj.rs