NeMogući dizajn

Centar za promociju nauke Republike Srbije (www.cpn.rs) odobrio je projekat 3D IMPULS centra "NeMogući dizajn", u okviru koga će se u Beogradu održati sedmodnevna promocija tehnologija za razvoj novih proizvoda sa ciljem da se omladina uputi ka kreativnijoj primeni računara.