Konkurs „NeMogući dizajn“ 2018-2019. „A_MADAM“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products)

NeMogući dizajn - Konkurs za najbolje dizajnersko rešenje i izradu prototipova mladih dizajnera

Motiv za organizaciju konkursa „NeMogući dizajn“ je da promocija aditivne proizvodnje (tzv. „3D štampe“), koja se zasniva na principu izgradnje “sloj po sloj”, čime se omogućava oslobađanje kreativnosti i inovativnosti dizajnera i konstruktora pri razvoju novih proizvoda. Aditivna proizvodnja značajno menja koncepciju projektovanja i dizajna proizvoda, omogućavajući izradu objekata koje je teško ili nemoguće proizvesti drugim tehnologijama.

Cilj ovog konkursa je da se afirmišu mladi dizajneri, inženjeri i arhitekte, kao i da se podstaknu studenti na modelovanje objekata složenih oblika primenom 3D softverskih alata.

Najuspešnija rešenja biće nagrađena 3D štampačima i skenerom koji će biti dodeljeni na svečanoj promociji pobednika tokom izložbe “NeMogući dizajn – A_MADAM”, koja će biti organizovana septembra 2019. u okviru manifestacije “Noć istraživača” u Beogradu.

Konkurs „NeMogući dizajn“ predstavlja deo promotivnih aktivnosti projekta „A_MADAM“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products), koji pripada grupi akcija „Marie Skłodowska-Curie“ programa Horizont 2020 Evropske Komisije. Sve informacije o projektu A_MADAM se mogu naći na internet adresi www.a-madam.eu .

I Organizatori

Organizatori konkursa su univerziteti i preduzeća koji realizuju projekat “A_MADAM”:

  • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu (Srbija)
  • Departman za industrijsko inženjerstvo Univerziteta u Bolonji (Italija)
  • “Plamingo”, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
  • “Studio Pedrini”, Bolonja (Italija)
  • “Topomatika”, Zagreb (Hrvatska)

II Vremenski rokovi

- Prijave za konkurs se primaju od 1. novembra 2018. do 1.maja 2019.
- Odluke žirija o pobednicima biće donete od 2.maja do 1.juna 2019.
- Glasanje publike će biti omogućeno od 2.maja do 1.juna 2019.
- Oglašavanje rezultata konkursa na internet stranicama www.a-madam.eu i www.3dimpuls.com od 20. juna 2019.
- Svečana promocija pobednika konkursa sa uručivanjem nagrada i izložbom nagrađenih modela će se održati u septembru 2019. u sklopu manifestacije “Noć istraživača” u Beogradu. Mesto održavanja i tačan datum biće objavljeni na gorepomenutim internet stranicama.

Propozicije konkursa  „NeMogući dizajn“ 2018/2019 preuzmite ovde.

Prijava na konkurs                    Horiyon 2020

The A_MADAM project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and
innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 734455.