Aluminium AlSi10Mg - za prototipove i male serije

Tip materijala
AlSi10Mg je tipična legura sa dobrim osobinama livenja i koristi se za livene delove sa tankim zidovima i kompleksnom geometrijom.

Osobine

 • Visoka čvstoća i tvrdoća
 • Dobre dinamičke osobine
 • Delovi za visoka opterećenja
 • Idealan za primenu koja zahteva koja zahteva kombinaciju dobrih termalnih osobina i male težine, napr. za moto-sport.

 
Primena

 • Direktna proizvodnja funkcionalnih prototipova
 • Personalizovani proizvodi i rezervni delovi
 • Automobilska industrija
 • Inženjerstvo
 • Moto trke
 • Vazduhoplovstvo
 • Pneumatici