Održani dvodnevni seminari iz oblasti upravljanja inovacijama

U okviru projekta IMPuls održani su Innovation Management treninzi za privrednike koji su učesnici projekta Inovativni menadžment za nove proizvode kompanija u Raškom, Rasinskom i Moravičkom okrugu.Treninzi su održani u Trsteniku(06.02.2013), Kraljevu(20.02.2013.), Čačku(27.02.2013.), Gornjem Milanovcu(28.02.2013.) i Kruševcu(05.03.2013.). Tokom prvog dana privrednici su upoznati sa mogućnostima 3D laboratorije, na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, sa specifičnostima izrade prototipova/proizvoda/alata metodom selektivnog laserskog sinterovanja, kao i metodom 3D skeniranja. Tokom okruglog stola, privrednici su predstavili potrebe svoje firme za korišćenjem moderne tehnogije brze izrade prototipova.

Tokom drugog dela seminara održana su predavanja sa sl. temama:

·      Pojam i koncepti inovacija

·      Inovacioni proces

·      Upravljanje  inovacijama i promenama

·      Organizacioni aspekt inovacija

·      Ekonomski aspekt inovacija

·      Tehnološke inovacije

·      Koncept novog proizvoda i procesa

·      Transfer tehnologije 

·      IKT inovacije

·      Upravljanje inovacijama IKT

·      Upravljanje tehnološkim razvojem

Cilj seminara je bio sticanje novih znanja iz oblast upravljanja inovacijama i upoznavanje sa mogućnostima 3D Laboratorije kao i definisanje zahteva firmi za brzu izradu prototipova laserskim sinterovanjem plastike ili metala direktno iz kompjuterskih modela, odnosno za 3D skeniranje i digitalizaciju postojećih geometrijskih oblika.

Izvor: www.rpk-kraljevo.co.rs