Konkurs „NeMogući dizajn“ 2018-2019. „A_MADAM“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products)

NeMogući dizajn - Konkurs za najbolje dizajnersko rešenje i izradu prototipova mladih dizajnera

Motiv za organizaciju konkursa „NeMogući dizajn“ je da promocija aditivne proizvodnje (tzv. „3D štampe“), koja se zasniva na principu izgradnje “sloj po sloj”, čime se omogućava oslobađanje kreativnosti i inovativnosti dizajnera i konstruktora pri razvoju novih proizvoda. Aditivna proizvodnja značajno menja koncepciju projektovanja i dizajna proizvoda, omogućavajući izradu objekata koje je teško ili nemoguće proizvesti drugim tehnologijama.