Konkurs - NeMogući dizajn

NeMogući dizajn
Konkurs za najbolje dizajnersko rešenje i izradu prototipova mladih dizajnera

Cilj ovog konkursa je da se afirmišu mladi dizajneri i podstaknu učenici i studenti na modelovanje objekata složenih oblika primenom 3D softverskih alata. Najuspešnija rešenja biće nagrađena izradom prototipova koji će biti dodeljeni pobednicima na svečanoj promociji.

Konkursom „NeMogući dizajn“ se promoviše moderna tehnologija za izradu prototipova zasnovana na novim materijalima, kojom se omogućava povećanje inovativnosti dizajnera i konstruktora pri razvoju novih proizvoda. Opremu i eksperte za nove tehnologije za brzi razvoj proizvoda, koje će biti korištene u ovom projektu, staviće na raspolaganje „3D Impuls“ centar“ Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, koji u ovom trenutku predstavlja najmoderniji resurs za razvoj proizvoda u Srbiji. Realizacijom projekta koji se predlaže će primena novih materijala i tehnologija, koji značajno menjaju koncepte projektovanja i dizajna, biti približena mladim dizajnerima i konstruktorima.

Sve međunarodne analize pokazuju da je najveći nedostatak Srbije nedostatak mašte, kreativnosti i inovativnosti njene privrede. Pomozimo Srbiji maštajući!

Propozicije

I Organizatori

Organizatori nagradnog konkursa su:
- Centar za promociju nauke,
- Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu,
- Grad Kraljevo

II Vremenski rokovi

- Konkurs traje od 5.12.2013. do 30.12.2013.
- Prijave za konkurs se primaju od 5.12.2013. do 25.12.2013.
- Odluke o pobednicima biće donete od 26.12.2013. do 30.12.2013.

III Kategorije

Konkurs ima dve kategorije:
1. Studenti, mladi dizajneri i inženjeri do 30 godina starosti
2. Učenici srednjih škola

Dodeljivaće se po dve vrste nagrada u obe kategorije:
1. Tri nagrade stručnog žirija
2. Jedna nagrada publike

Pravo na učešće imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji. Nagrađeni autori će morati da ličnim i/ili školskim dokumentima potvrde pripadnost odgovarajućoj kategoriji.

IV Način prijave

Jedan učesnik može prijaviti na konkurs do tri 3D modela u odgovarajućoj kategoriji.
3D modeli moraju imati dimenzije manje od 100x100x100 mm. Debljine zidova modela moraju biti veće od 0,5 mm.
Modeli se prijavljuju i šalju putem stranice www.3dimpuls.com/konkurs. Prijava modela se sastoji od sledećih elemenata:
 1. 3D model u jednom od sledećih elektronskih formata (po redosledu poželjnosti): STEP, IGES, X_T (Parasolid), STL, 3ds, VRML, OBJ; maksimalne veličine do 25 MB,
 2. Jedne slike 3D modela u JPEG formatu, širine veće od 600 piksela, maksimalne veličine do 5 MB, koja će biti postavljena na stranici www.3dimpuls.com radi glasanja publike;
 3. Podataka o autoru koji se unose u elektronski obrazac koji se nalazi na stranici za prijavu.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati prijavljeni 3D model za koji smatra da ne odgovara temi konkursa, predstavlja plagijat ili tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja. 3D modeli uvredljivog ili pornografskog sadržaja će biti odbačeni.

V Ocenjivanje prijavljenih modela

Stručni žiri nagradiće u obe kategorije po tri najuspešnija autora, koji se određuju nakon ocenjivanja modela. Svakom autoru će se uzimati u obzir model koji je ocenjen najvećom ocenom. Stručni žiri koji će odlučivati o pobednicima čine profesori tehničkih i umetničkih fakulteta iz Srbije i predstavnik Centra za promociju nauke.

Konkursom se žele podstaći mladi dizajneri na razvoj složenih modela, modela koje je teško proizvesti. Kriterijumi za ocenjivanje biće:
- složenost oblika 3D modela;
- estetski kvaliteti 3D modela;
- upotrebna vrednost modeliranog objekta;

Nagrade publike biće određene na osnovu broja glasova prikupljenih putem internet stranice www.3dimpuls.com u periodu 26-30.12.2014. U svakoj kategoriji biće nagrađen autor čiji model dobije najveći broj glasova publike. Autor koji dobije nagradu publike može dobiti i nagradu stručnog žirija.
Obaveštenje o dodeli nagrada će biti poslato elektronskom poštom na adrese navedene u prijavama i objavljeno na sajtovima www.3dimpuls.com i www.cpn.rs pre 31.1.2014. godine.

VI Nagrade

Prototipovi 3D modela na osnovu kojih su dodeljene nagrade autorima biće proizvedeni od belog poliamida tehnologijom selektivnog laserskog sinterovanja.

Proizvedeni prototipovi će biti dodeljeni nagrađenim autorima na javnoj promociji, koju će organizovati Centar za promociju nauke u Beogradu tokom proleća 2014. Imena nagrađenih autora i slike modela biće objavljeni na internet stranicama www.3dimpuls.com i www.cpn.rs.

VII Autorska prava

3D modeli koje učesnici šalju moraju biti autorski. To znači da učesnici konkursa moraju imati na poslatim 3D modelima neotuđiva autorska prava, kako je to određeno važećim zakonima o autorskim pravima. Kopiranje modela bez dozvole autora je strogo zabranjeno i zakonski kažnjivo. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja da je učesnik prijavio 3D model na koji nema autorsko pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja ukloniti taj rad iz konkurencije.

Organizator ima pravo na korišćenje svih poslatih 3D modela u okviru konkursa isključivo za promociju rezultata konkursa u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju Organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografija na konkursu.

VIII Ostale odredbe

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika konkursa i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način manipuliše sa glasovima, Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz konkursa i zanemari glasove za njegove modele bez daljeg obrazloženja.

Ukoliko autor bude sprečen da preuzme nagradu na organizovanoj svečanosti, nagrada će moći da se preuzme od Organizatora u skladu sa dogovorom autora i Organizatora. Ovaj dogovor mora biti postignut u roku od 30 dana nakon svečane dodele nagrada.

Prijavljivanjem na konkurs se prihvataju svi prethodno navedeni uslovi.

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. Žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresu impuls@mkfv.kg.ac.rs do 5.2.2014. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih u roku od 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.