Plastika

Plastika urednik Sre, 14/08/2013 - 11:55

PA2200® - Poliamid 12

PA2200® - Poliamid 12

Opis
Beli prah PA 2200 na bazi poliamida 12. Delovi sa širokim opsegom primene sa veoma dobro izbalansiranim osobinama. 

Osobine  

 • multiprimenljiv materijal
 • dobro izbalansirane osobine
 • velika jačina i krutost
 • dobra hemijska otpornost
 • odlično  dugoročno konstantno ponašanje
 • visoka rezolucija detalja
 • različite mogućnosti završne obrade (napr. metalizacija, bojenje itd.)
 • biokompatibilan prema EN ISO 10993-1 i USP/level VI/121 °C 
 • dozvoljava kontakt sa hranom u saglasnosti sa EU Plastics Directive 2002/72/EC (posebno: namirnice sa visokim sadržajem alkohola) 

Primena

 • funkcionalni delovi
 • primena u medicini, napr. proteze
 • potpuno funkcionalni plastični delovi visokog kvaliteta
 • zamena za tipičnu brizganu plastiku
 • realizacija pokretnih delova u spojevima

PA2200® - Poliamid 12

PA2200® - Poliamid 12

urednik Sre, 14/08/2013 - 11:56

PA 3200 GF - poliamid sa staklenim česticama

PA 3200 GF - poliamid sa staklenim česticama

Opis
PA 3200 GF je beli prah poliamida ojačan staklenim česticama. Delove karakterišu odlična krutost i dobro istezanje pri lomu.
 
Osobine

 • visoka krutost
 • otpornost na habanje
 • unapređene temperaturske performanse
 • dobro podnosi povišenu temperaturu
 • odličan kvalitet površine
 • visoka dimenziona tačnost rezolucija detalja
 • dobra obradljivost

Primena

 • kruta kućišta
 • delovi koji su podvrgnuti habanju i abraziji
 • delovi pod uticajem povišenih temperatura
 • upotreba napr.  za finalne delove unutar oblasti motora automobila
 • matrice za odlivke
 • bilo koja primena koja zahteva posebnu krutost, visoku toplotnu distorziju i nisko abrazivno habanje 

PA 3200 GF - poliamid sa staklenim česticama     PA 3200 GF - poliamid sa staklenim česticama

urednik Sre, 14/08/2013 - 11:57

PA 1101

PA 1101

Opis
PA 1101 je beličast, delimično providan poliamid 11, koji je optimizovan za izradu SLS tehnologijom. Laserski sinterovane delove napravljene od  PA 1101 karakterišu visoka otpornost na udare i izduženje pri lomu. Materijal se zasniva na obnovljivim izvorima i zato se može klasifikovati kao dobar za okolinu.

Osobine

 • visoka otpornost na udar i izduženje pri lomu sa dobro balansiranim osobinama
 • zasnovan na obnovljivim resursima
 • bolja temperaturska otpornost nego poliamid  12; skoro kontinualne mehaničke osobine u širokom temperaturskom opsegu
 • ne razbija se, nema prslina, čak i oblasti najvišeg mehaničkog napona

Primena
Materijal  je naročito primenljiv za funkcionalne delove od kojih se zahteva visoka elastičnost  i one delove gde je važna otpornost na udare.  

Još jedna tipična primena za ovaj materijal su komponente kojima nije dozvoljeno pucanje (napr. delovi koji bi se koristili u putničkom kupeu vozila).

PA 1101

PA 1101

urednik Čet, 17/10/2013 - 11:03

PA 2210 FR - poliamid otporan na vatru

PA 2210 FR - poliamid otporan na vatru

Opis
PA 2210 FR je beli prah poliamida 12  bez halogena, otporan na plamen.
U slučaju vatre karbonizirana površina dela izoluje plastiku ispod.  
PA 2210 FR zadovoljava propise zaštite od vatre po klasifikaciji UL 94 / V-0 kada je debljina zida veća od 2 mm.
 
Osobine

 • otporan na plamen
 • bez halogena
 • dobre mehaničke karakteristike
 • odlično dugoročno konstantno ponašanje

Primena

 • vazduhoplovsto i kosmička industrija
 • elektrika & elektronika
 • potpuno funkcionalni, opterećeni plastični delovi najvišeg kvaliteta
 • delovi sa povećanim zahtevima za zaštitu od plamena
   

   PA 2210 FR - poliamid otporan na vatru  PA 2210 FR - poliamid otporan na vatru

urednik Sre, 14/08/2013 - 11:57

Alumide® - Poliamid sa česticama aluminijuma

Alumide® - Poliamid sa česticama aluminijuma

Opis
Alumide je metalno sive boje, prah poliamida 12 ojačan česticama aluminijuma.
Delove karakterišu visoka krutost, metalni izgled, dobre mogućnosti za dalju obradu.
Površine delova od Alumide-a se mogu brušiti, polirati i prevlačiti.
 
Osobine

 • lako post procesiranje, dobra mašinska obradljivost
 • visoke temperaturske performance
 • termalna provodljivost
 • visoka krutost
 • dobro balansiran odnos gustine i krutosti
 • odlična tačnost dimenzija

Primena

 • delovi sa izgledom kao da su od metala
 • delovi koji zahtevaju dalju mašinsku obradu
 • delovi sa termalnim opterećenjem
 • proizvodnja krutih delova metalnog izgleda za primenu u auto industriji (napr. delovi kod kojih bezbednost nije relevantna)
 • umetci alata za brizganje i kalupi za manje proizvodne serije
 • Ilustrativni modeli (metalnog izgleda)

Alumide

    Alumide

urednik Sre, 14/08/2013 - 11:58

CarbonMide® - Poliamid sa karbonskim česticama

CarbonMide® - Poliamid sa karbonskim česticama

Opis
Antracit crna boja, poliamid 12 ojačan ugljeničnim česticama, materijal odlične krutosti i maksimiziranog odnosa težina-jačina. Zavisno od orjentacije dela u radnoj komori mašine i pravca izgradnje dela, raspored ugljeničnih čestica može biti različito raspoređen u pravcima x, y i z osa, što utiče na mehaničke osobine koje mogu biti različite u ta tri pravca.

Osobine

 • ekstrenmna jačina i krutost
 • termalna i električna provodljivost
 • najbolji odnos jačina/težina
 • proizvodi male težine

Primena

 • laki i kruti funkcionalni delovi
 • zamena za metal
 • mehanički napregnuti delovi koji su optimizovani
 • sa ciljem smanjenja težine
 • aerodinamičke komponente u motoru za primenu u sportu
   

CarbonMide

CarbonMide

urednik Sre, 14/08/2013 - 11:59

PrimeCast 101 - polistiren

PrimeCast 101 - polistiren

Opis
PrimeCast 101, sivi prah na bazi polistirena, je prilagođen specijalno za investment livenja usled njegove odlične dimenzione tačnosti i njegove niske tačke topljenja.
 
Osobine 

 • visoka dimenziona tačnost
 • nizak ostatak pepela
 • veoma visok kvalitet površine
 • dobar za korišćenje kao šablon (kalup)  

Primena

 • patterns for investment casting
 • master patterns za vakum livenje, herby it is advised to infiltrate the parts with e.g. epoxy resin
 • production of lost patterns for the plaster and ceramic shellcasting process
 • materijal je optimizovan za minimalni ostatak pepela posle pregorevanja
   

polistiren

urednik Sre, 14/08/2013 - 12:01