EOS CobaltChrome MP1- za biomedicinske implantate i za korišćenje na visokim nemperaturama