CarbonMide® - Poliamid sa karbonskim česticama

CarbonMide® - Poliamid sa karbonskim česticama

Opis
Antracit crna boja, poliamid 12 ojačan ugljeničnim česticama, materijal odlične krutosti i maksimiziranog odnosa težina-jačina. Zavisno od orjentacije dela u radnoj komori mašine i pravca izgradnje dela, raspored ugljeničnih čestica može biti različito raspoređen u pravcima x, y i z osa, što utiče na mehaničke osobine koje mogu biti različite u ta tri pravca.

Osobine

  • ekstrenmna jačina i krutost
  • termalna i električna provodljivost
  • najbolji odnos jačina/težina
  • proizvodi male težine

 
Primena

  • laki i kruti funkcionalni delovi
  • zamena za metal
  • mehanički napregnuti delovi koji su optimizovani
  • sa ciljem smanjenja težine
  • aerodinamičke komponente u motoru za primenu u sportu